Detail of the clinical trial

Title of the trial A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo- and Active-Controlled, Treat-Through Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Mirikizumab in Patients with Moderately to Severely Active Crohn's Disease
EudraCT number 2018-004614-18
Protocol number I6T-MC-AMAM
Sponsor Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN 46285 Indianapolis, United States of America
Indications Internal medicine
Diagnosis Crohn's Disease
Population in clinical trial Adults (18-65 years)
Elderly ( > 65 years)
Male
Female
Patients
Year of receiving the request to Institute (SÚKL) 2019
Date of approval by Institute (SÚKL) 29.11.2019
Date of approval by EC
Date of initiation CT in ČR 11.2.2020
Date of ending CT in ČR
Notice
Sites MUDr. Michal Konečný, Ph.D. s.r.o., Budovatelů197/6, 750 02 Přerov
Mediendo s.r.o., Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 - Karlín
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Gastroenterologie - interní oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IKEM, klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Thomayerova nemocnice, interní klinika 3. LF UK a TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,,Pekařská 53,Brno,656 91
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
MUDr. Gregar s.r.o.,,Čajkovského 14,Olomouc,779 00
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.,Interní odd.- Gastroenterologie,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,401 13
Synexus ČR s.r.o.,,Karlovo nám. 2097/10,Praha 2,120 00
A-Shine s.r.o.,,Smrková 23,Plzeň,312 00
PreventaMed s.r.o.,Vila zdraví,Domovina 2,Olomouc,779 00
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o.,,tř.Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12

‹‹ Back to list