GABAGAMMA

300MG CPS DUR 2X100

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1247,61 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 450,52 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 678,93 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? 1) Přípravek je hrazen na základě preskripce neurologa a psychiatra pro léčbu parciálních záchvatů epilepsie se sekundární generalizací nebo bez ní. 2) Přípravek je hrazen v léčbě periferní neuropatické bolesti.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 1696,97 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1018.04 CZK
Eligible extra payment ? 1,67 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 1,67 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list