TRAJENTA

5MG TBL FLM 30X1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 863,97 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 450,72 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 653,67 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé přípravky s obsahem linagliptinu hrazeny.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 1198,74 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 545.07 CZK
Eligible extra payment ? 528,50 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 528,50 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list