KOMBOGLYZE

2,5MG/1000MG TBL FLM 60

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 893,77 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 631,01 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 891,23 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? Fixní kombinace léčivých látek saxagliptin/metformin je hrazena u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu a/nebo sulfonylurey po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol (6,0 % dle IFCC). Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen.
Prescribing doctor's specialisation ? Internal medicine
Endocrinology
Diabetology
Reporting limit ? L: Product subject to prescription restriction may be prescribed for reimbursement by a health insurer only by a doctor with specialist capacity, stating the professional field in the prescription restriction, who has concluded an agreement on the provision of the relevant health service with the health insurer in respect of the specialist capacity, or another doctor under written authority of the Specialist Doctor.
Rough price for the final consumer ? 1238,08 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 346.85 CZK
Eligible extra payment ? 301,74 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 301,74 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list