SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMŮ/ 6 MIKROGRAMŮ/ INHALACE

160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 647,25 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 864,11 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 1179,50 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason nebo budesonid/formoterol předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a dobré spolupráci pacienta. Léčbu inhalační fixní kombinaci budesonid/formoterol předepisuje pneumolog u symptomatických pacientů s diagnózou CHOPN od kategorie C, u kterých postbronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 50% náležité hodnoty, a kteří mají 2 a více exacerbací za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 912,67 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list