BRONCHITOL

40MG INH PLV CPS DUR 10(1X10)+1INH

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 323,37 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 213,50 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 270,09 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Manitol k inhalaci je hrazen na základě preskripce lékaře pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou (CF), při zajištění dobré spolupráce pacienta a je indikován k léčbě CF jako přídavná léčba k nejlepšímu standardu péče u pacientů starších 18 let, kteří jsou: 1) nevhodní pro léčbu jinými osmoticky působícími léčivými přípravky (hypertonický roztok chloridu sodného (HS), amilorid) a dornázou alfa a/nebo 2) léčba jinými osmoticky působícími léčivými přípravky (HS, amilorid) a dornázou alfa je nedostatečně účinná, 3) u kterých dochází ke zhoršování funkce plic a/nebo trpí častými respiračními infekcemi vyžadujícími antibiotickou léčbu a/nebo 4) při objevení se hnisavého sekretu v dýchacích cestách. Léčba se zahajuje ihned, jakmile je splněna alespoň jedna z podmínek výše. Hodnocení odpovědi je provedeno v 6. týdnu. V případě, že nedojde ke zvýšení predikovaného FEV1 %, bude léčba ukončena. V případě zvýšení predikovaného FEV1 % se v léčbě pokračuje a další kontroly se provádějí po 6 měsících. Důvodem ukončení léčby může být špatná spolupráce nemocného. Léčba přípravkem Bronchitol není hrazena pro pacienty se zjištěnou infekcí Bcc (Burkholderia cepacia).
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 477,38 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 207.29 CZK
Eligible extra payment ? 207,29 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 207,29 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list