LEMTRADA

12MG INF CNC SOL 1X1,2ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 199325,28 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 159727,17 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 180157,68 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Alemtuzumab je hrazen u pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS), u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu nebo u pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RRRS, kteří prodělali nejméně dva relapsy v jednom roce a současně vykazují jednu nebo více gadoliniem zvýrazněnou lézi na MRI mozku nebo významné zvýšení zátěže T2 lézí ve srovnání s předchozí MRI (před 3-6 měsíci provedenou). Z prostředků v. z. p. je hrazeno základní léčebné schéma v podobě dvou cyklů, tzn. první léčebný cyklus v dávce 12 mg/den v 5 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 60 mg); dále druhý léčebný cyklus v dávce 12 mg/den ve 3 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 36 mg) podaných nejdříve 12 měsíců po prvním léčebném cyklu. Dále, v případě, že po základních dvou léčebných cyklech je u pacienta zaznamenán alespoň jeden relaps nebo jsou na MRI zachyceny 2 a více nové nebo zvětšené mozkové či spinální léze (jakákoliv kombinace gadoliniem zvýrazněných lézí na MRI mozku nebo T2 lézí, ve srovnání s předchozí MRI), je hrazen další léčebný cyklus v dávce 12 mg/den ve 3 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 36 mg) podaný nejdříve 12 měsíců po předchozím léčebném cyklu. Při intoleranci nebo nežádoucích účincích této léčivé látky je možné pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou druhé linie léčby RRRS. Léčba alemtuzumabem není dále hrazena, pokud pacient neodpovídá na léčbu při trvalé progresi v Expanded Disability Status Scale (zvýšení EDSS během 12 měsíců mimo ataku o 1, pokud předchozí EDSS bylo 4,5 a více, anebo při ztrátě schopnosti chůze, tedy dosažení hodnoty EDSS nad 6,5).
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 224586,76 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 44429.08 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list