VIEKIRAX

12,5MG/75MG/50MG TBL FLM 56(4X14)

Announcement of launch, break or close-out of marketing of a medicinal product
Type of announcement Effective date Alternate medicines ? Reason for interruption/cessation of marketing Estimated renewal date
Cessation of marketing 09.09.2019 Lék obtížně nahraditelný jinými antivirotiky k léčbě infekce HCV (dle posouzení lékaře) nahrazení jiným přípravkem
Placing on the market 10.10.2015

All reports are available in the Overview.

Back to list