EMERADE

300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1619,87 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 1457,46 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 2040,45 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru je hrazen k samoléčbě anafylaktické reakce u pacientů, kteří mají v dokumentaci anamnestický údaj o prodělání závažné anafylaxe.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 2176,07 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 135.62 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list