MISPREGNOL

400MCG TBL NOB 1 II

SÚKL code 0235060
Name of the product MISPREGNOL
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i MISPREGNOL
Supplement 400MCG TBL NOB 1 II
Strenght 400MCG
Pharmaceutical form Tablet
Package 1 II
Route Oral use
Language of the pack Czech
Wrap type Blister
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku Mispregnol 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech tato omezení:
a) léčivý přípravek Mispregnol 400 mikrogramů tablety, tbl.nob. může být vydán na základě lékařského předpisu předepsaného lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, a to pouze poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu zdravotní služby formou lůžkové péče nebo jednodenní péče a
b) léčivý přípravek Mispregnol 400 mikrogramů tablety, tbl.nob. může být používán pouze způsobem stanoveným v § 5 odst. 8 písm. a) bod 1. zákona o léčivech v souladu se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláškou č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.
Active substance MISOPROSTOL (MISOPROSTOLUM)
ATC group G02AD06
ATC group name MISOPROSTOL

Marketing authorisation information

Registration Number 54/ 246/13-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status R - active MA/authorised medicinal product
MA Holder Nordic Group BV, Hoofddorp
MA Holder country NIZOZEMSKO

Back to list