Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 4
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
ENTEROL 250MG CPS DUR 10
0010502 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG CPS DUR 50
0162083 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG CPS DUR 30
0202796 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG POR PLV SUS 10
0010504 49/ 168/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09