Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 81
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
BELKYRA 10MG/ML INJ SOL 4X2ML
0131371 87/ 406/16-C belkyra.pdf belkyra.pdf D11AX24 R
BELOHAIR 2% 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134863 46/ 426/11-C belohair2.pdf belohair2.pdf D11AX01 R
BELOHAIR 5% 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134864 46/ 427/11-C belohair5.pdf belohair5.pdf D11AX01 R
DUOFILM DRM SOL 15ML
0164543 46/ 684/99-C     D11AF B
DUOFILM DRM SOL 15ML
0172467 46/ 684/99-C duofilm.pdf duofilm.pdf D11AF R
DUPILUMAB 300 MG 150MG/ML INJ SOL ISP 1X2ML
0231942     D11AH05 F
DUPIXENT 200MG INJ SOL 2X1,14ML
0238483 EU/1/17/1229/014 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 1X1,14ML
0238482 EU/1/17/1229/013 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 6(3X2)X1,14ML II
0238481 EU/1/17/1229/012 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 3(3X1)X1,14ML II
0238480 EU/1/17/1229/011 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 2X1,14ML II
0238479 EU/1/17/1229/010 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 1X1,14ML II
0238478 EU/1/17/1229/009 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 6(3X2)X2ML II
0222567 EU/1/17/1229/008 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 1X2ML I
0222560 EU/1/17/1229/001 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 2X2ML I
0222561 EU/1/17/1229/002 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 3(3X1)X2ML I
0222562 EU/1/17/1229/003 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 6(3X2)X2ML I
0222563 EU/1/17/1229/004 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 1X2ML II
0222564 EU/1/17/1229/005 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 2X2ML II
0222565 EU/1/17/1229/006 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 3(3X1)X2ML II
0222566 EU/1/17/1229/007 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R

1 2 3 4 5 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09