Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 608
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 10
0161589 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 30
0161590 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 50
0161591 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 60
0161592 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 90
0161593 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 100
0161594 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 250
0161602 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 10
0161596 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 30
0161597 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 50
0161598 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 60
0161599 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 90
0161600 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10 MG 10MG TBL FLM 100
0161601 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5 MG 5MG TBL FLM 250
0161595 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 10 II
0127364 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 90 I
0218940 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 II
0218939 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 I
0218938 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 10 I
0127350 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 10 II
0127351 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09