Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 7
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
TIGECYCLINE MYLAN 50MG INF PLV SOL 10
0136963 15/ 661/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE MYLAN 50MG INF PLV SOL 1
0136964 15/ 661/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE SANDOZ 50MG INF PLV SOL 1
0136962 15/ 660/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE SANDOZ 50MG INF PLV SOL 10
0136961 15/ 660/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE TEVA 50MG INF PLV SOL 1
0220195 15/ 920/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE TEVA 50MG INF PLV SOL 10
0220194 15/ 920/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TYGACIL 50MG INF PLV SOL 10
0026127 EU/1/06/336/001 tygacil.pdf tygacil.pdf J01AA12 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09