Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 25
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 4(4X1)
0222262 EU/1/16/1106/004 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 5(5X1)
0222263 EU/1/16/1106/005 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 3(3X1)
0222261 EU/1/16/1106/003 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 2(2X1)
0222260 EU/1/16/1106/002 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 1
0209370 EU/1/16/1106/001 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 5
0194344 EU/1/13/854/005 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 4
0194343 EU/1/13/854/004 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 3
0194342 EU/1/13/854/003 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 2
0194341 EU/1/13/854/002 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 1
0194340 EU/1/13/854/001 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 3
0027285 EU/1/99/116/003 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 2
0027284 EU/1/99/116/002 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 5
0500333 EU/1/99/116/005 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 1
0027283 EU/1/99/116/001 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 4
0500332 EU/1/99/116/004 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 5
0210262 EU/1/13/853/005 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 4
0210261 EU/1/13/853/004 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 3
0210260 EU/1/13/853/003 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 2
0210259 EU/1/13/853/002 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 1
0194345 EU/1/13/853/001 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R

1 2 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09