Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 27
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
MORPHIN BIOTIKA 1% 10MG/ML INJ SOL 10X1ML
0001125 65/ 780/92-S/C morphinbio.pdf morphinbio.pdf N02AA01 R
MORPHIN BIOTIKA 1% 10MG/ML INJ SOL 10X2ML
0001127 65/ 780/92-S/C morphinbio.pdf morphinbio.pdf N02AA01 R
MORPHINE KALCEKS 10MG/ML INJ SOL 10X1ML
0226941 65/ 443/17-C morphineka.pdf morphineka.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 20
0041726 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 10
0041725 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 56
0056990 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 28
0056989 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 56
0056986 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 28
0056964 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 60
0041740 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 50
0041739 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 40
0041738 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 30
0041737 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 40
0041728 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 50
0041729 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 60
0041730 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 10
0041734 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 20
0041736 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 30
0041727 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 200MG TBL PRO 10
0164741 65/1286/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R

1 2 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 14. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08