Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 397
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
TOPAMAX 50MG TBL FLM 20
0176788 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100 MG 100MG TBL FLM 60
0132985 21/ 512/97-C/PI/003/16 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 50
0176790 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 56
0176791 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 60
0176792 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 100
0176793 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 10
0176794 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 20
0176795 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 30
0176796 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 50
0176797 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 56
0176798 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 60
0176799 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 100
0176800 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 20
0176801 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 28
0176802 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 30
0176803 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 50
0176804 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 56
0176805 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 100
0176806 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 15MG CPS DUR 20
0176759 21/ 653/99-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 14. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08