Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 397
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
TOPAMAX 25MG TBL FLM 200(2X100)
0202913 21/ 510/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 25MG TBL FLM 200(2X100)
0202914 21/ 510/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 200(2X100)
0202915 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 200(2X100)
0202916 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 200(2X100)
0202917 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 200(2X100)
0202918 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50 MG 50MG TBL FLM 60
0221068 21/ 511/97-C/PI/024/17 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100 MG 100MG TBL FLM 60
0221069 21/ 512/97-C/PI/025/17 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 25MG TBL FLM 28
0015834 21/ 510/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 25MG TBL FLM 60
0015840 21/ 510/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 28
0015845 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 60
0015849 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 28
0015855 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 60
0015859 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 15MG CPS DUR 60
0047540 21/ 653/99-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100 MG 100MG TBL FLM 60
0132947 21/ 512/97-C/PI/001/16 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100 MG 100MG TBL FLM 60
0132965 21/ 512/97-C/PI/002/16 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100 MG 100MG TBL FLM 60
0132985 21/ 512/97-C/PI/003/16 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 20
0176788 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 30
0176789 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09