Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 171
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
AROPILOS 2MG TBL PRO 42
0213862 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 56
0213863 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 84
0213864 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 90
0213865 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 21
0214006 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 90
0214026 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 30
0214008 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 42
0214009 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 56
0214010 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 84
0214011 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 4MG TBL PRO 90
0214012 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 21
0214020 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 28
0214021 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 30
0214022 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 42
0214023 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 56
0214024 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 8MG TBL PRO 84
0214025 27/ 330/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 30
0213861 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 28
0213860 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
AROPILOS 2MG TBL PRO 21
0213859 27/ 326/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09