Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 670
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 10
0184711 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 30
0184712 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 70
0184724 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 56
0184723 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 35
0184722 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 28
0184721 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 60
0184720 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 60
0184713 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 28
0184714 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 35
0184715 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 56
0184716 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 5MG POR TBL DIS 70
0184717 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 10
0184718 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 10MG POR TBL DIS 30
0184719 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 5MG TBL FLM 28
0148768 68/ 499/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 7,5MG TBL FLM 28
0148769 68/ 500/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 7,5MG TBL FLM 56
0148770 68/ 500/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 10MG TBL FLM 28
0148771 68/ 501/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 10MG TBL FLM 56
0148772 68/ 501/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 28
0148773 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 25. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09