Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 792
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 50
0129438 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 120
0129442 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 20
0129436 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 10
0129435 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 240
0129474 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 180
0129473 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 120
0129472 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 100
0129471 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 90
0129470 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 60
0129469 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 50
0129468 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 30
0129467 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 20
0129466 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 10
0129465 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 240
0129444 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 180
0129443 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 60
0129439 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 80
0224802 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 90
0129440 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 100
0129441 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09