Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 2
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA 300MG TBL NOB 100
0207946 30/ 046/71-S/C lithiumcar.pdf lithiumcar.pdf N05AN01 R
LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA 300MG TBL NOB 100
0002481 30/ 046/71-S/C     N05AN01 B

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09