Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 472
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
CASTISPIR 5MG TBL MND 15
0144706 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 20
0144707 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 28
0144708 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 30
0144709 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 49
0144710 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 50
0144711 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 56
0144712 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 60
0144713 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 84
0144714 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 90
0144715 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 98
0144716 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 100
0144717 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 140
0144718 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 200
0144719 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 7
0140092 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 10
0140093 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 14
0140094 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 20
0140095 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 21
0140096 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10 MG 10MG TBL FLM 28
0140097 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09