Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 12
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
DEXA-GENTAMICIN 0,3MG/G+5MG/G OPH UNG 2,5G
0163303 64/ 477/99-C dexagentam.pdf dexagentam.pdf S01CA01 R
GENTADEX 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0180988 64/ 039/11-C gentadex.pdf gentadex.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH UNG 3,5G
0225169 64/ 630/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML
0225168 64/ 631/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH UNG 3,5G
0002547 64/ 630/70-C     S01CA01 B
MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML
0002546 64/ 631/70-C     S01CA01 B
SPERSADEX COMP. 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML I
0187416 64/ 060/95-C spersadexc.pdf spersadexc.pdf S01CA01 R
SPERSADEX COMP. 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML II
0223560 64/ 060/95-C spersadexc.pdf spersadexc.pdf S01CA01 R
TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0057866 64/ 706/99-C     S01CA01 B
TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0225172 64/ 706/99-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R
TOBRADEX OČNÍ MAST 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G
0014479 64/ 170/06-C     S01CA01 B
TOBRADEX OČNÍ MAST 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G
0225171 64/ 170/06-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 16. April 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 30. March 2019 at 00:08