Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 74
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 2X0,8ML
0222089 EU/1/16/1164/003 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 4X0,8ML
0222094 EU/1/16/1164/008 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 2X0,8ML
0222093 EU/1/16/1164/007 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 1X0,8ML
0222092 EU/1/16/1164/006 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 20MG INJ SOL ISP 1X0,4ML
0222087 EU/1/16/1164/001 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 1X0,8ML
0222088 EU/1/16/1164/002 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 6(3X2)X0,8ML
0222095 EU/1/16/1164/009 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 4X0,8ML
0222090 EU/1/16/1164/004 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 6(3X2)X0,8ML
0222091 EU/1/16/1164/005 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223031 EU/1/18/1288/006 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223029 EU/1/18/1288/004 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223028 EU/1/18/1288/003 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223026 EU/1/18/1288/001 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223027 EU/1/18/1288/002 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223030 EU/1/18/1288/005 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223032 EU/1/18/1287/001 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223033 EU/1/18/1287/002 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223037 EU/1/18/1287/006 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223035 EU/1/18/1287/004 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223036 EU/1/18/1287/005 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R

1 2 3 4 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 14. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08