Search












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 152
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
ZNOBACT 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 120
0215107 15/ 196/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 6
0215108 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 10
0215109 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 12
0215110 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 14
0215111 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 15
0215112 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 20
0215113 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 24
0215114 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 30
0215115 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 50
0215116 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 100
0215117 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 12
0219568 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 18. June 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09