Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 83
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
AVELOX 400MG TBL FLM 7
0154166 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 10
0154167 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5X5
0154168 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5X10
0154169 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 7X10
0154170 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 16X5
0154171 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 10X10
0154172 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 1
0154173 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5
0154165 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5 IV
0235928 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 7 IV
0235929 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 10 IV
0235930 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 25(5X5) H IV
0235931 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 50(5X10) H IV
0235932 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 70(7X10) H IV
0235933 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 80(5X16) H IV
0235934 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 100(10X10) H IV
0235935 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400 MG/250 ML INFUZNÍ ROZTOK 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0224898 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400 MG/250 ML INFUZNÍ ROZTOK 400MG/250ML INF SOL 12X250ML
0224899 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400 MG/250 ML INFUZNÍ ROZTOK 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0224900 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R

1 2 3 4 5 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 25. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09