Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 6
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
MAXITROL OPH UNG 3,5G
0002547 64/ 630/70-C     S01CA01 B
MAXITROL OPH UNG 3,5G
0225169 64/ 630/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML
0225168 64/ 631/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML
0002546 64/ 631/70-C     S01CA01 B
POLYGYNAX 35000IU/35000IU/100000IU VAG CPS MOL 6 II
0191084 54/ 562/97-C polygynax.pdf polygynax.pdf G01AA51 R
POLYGYNAX 35000IU/35000IU/100000IU VAG CPS MOL 6 I
0059450 54/ 562/97-C     G01AA51 B

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 21. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08