Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 21
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 4X4ML
0186137 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 16X4ML
0187019 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 28X4ML
0187020 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 56X4ML
0187021 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 56X5ML
0017984 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 168X5ML
0103042 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 112X5ML
0103041 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 448(8X56)+10INH
0168398 EU/1/10/652/003 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 56+1INH
0168396 EU/1/10/652/001 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 224(4X56)+5INH
0168397 EU/1/10/652/002 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0225172 64/ 706/99-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R
TOBRADEX OČNÍ MAST 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G
0014479 64/ 170/06-C     S01CA01 B
TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0057866 64/ 706/99-C     S01CA01 B
TOBRADEX OČNÍ MAST 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G
0225171 64/ 170/06-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R
TOBRAMYCIN PARI 170MG SOL NEB 56(7X8)X1,7ML
0238368 EU/1/18/1350/001 tobramycin.pdf tobramycin.pdf J01GB01 R
TOBREX 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0086264 64/ 106/87-C     S01AA12 B
TOBREX 3MG/G OPH UNG 3,5G
0093207 64/ 128/91-C     S01AA12 B
TOBREX 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0225175 64/ 106/87-C tobrex.pdf tobrex.pdf S01AA12 R
TOBREX 3MG/G OPH UNG 3,5G
0225174 64/ 128/91-C tobrex.pdf tobrex.pdf S01AA12 R
TOBREX LA 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0225173 64/ 257/05-C tobrexla.pdf tobrexla.pdf S01AA12 R

1 2 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 14. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08