Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 4
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
APO-TIC 250MG TBL FLM 30
0125520 16/ 283/01-C apotic.pdf apotic.pdf B01AC05 R
APO-TIC 250MG TBL FLM 100
0125521 16/ 283/01-C apotic.pdf apotic.pdf B01AC05 R
TAGREN 250MG TBL FLM 30
0066938 16/ 348/98-C tagren.pdf tagren.pdf B01AC05 R
TAGREN 250MG TBL FLM 90
0100208 16/ 348/98-C tagren.pdf tagren.pdf B01AC05 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 24. April 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 30. March 2019 at 00:08