Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 4
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 10
0204357 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 20
0204358 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
ETRIXENAL 100MG/G GEL 55G
0132071 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R
ETRIXENAL 100MG/G GEL 100G
0132072 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09