Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 16
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
GARDASIL INJ SUS 1X0,5ML
0027879 EU/1/06/357/001 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 20X0,5ML
0029373 EU/1/06/357/019 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0029372 EU/1/06/357/020 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS 20X0,5ML
0029370 EU/1/06/357/018 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0027886 EU/1/06/357/007 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0027885 EU/1/06/357/008 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0027884 EU/1/06/357/006 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 20X0,5ML+40J
0029374 EU/1/06/357/021 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS 10X0,5ML
0027880 EU/1/06/357/002 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 10X0,5ML
0027881 EU/1/06/357/004 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML
0027882 EU/1/06/357/003 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0027883 EU/1/06/357/005 gardasil.pdf gardasil.pdf J07BM01 R
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 10X0,5ML
0238503 EU/1/15/1007/004 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0210637 EU/1/15/1007/003 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0210636 EU/1/15/1007/002 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS 1X0,5ML
0210635 EU/1/15/1007/001 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09