Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 45
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027464 EU/1/00/131/012 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027453 EU/1/00/131/001 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027466 EU/1/00/131/014 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027467 EU/1/00/131/015 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027468 EU/1/00/131/016 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027469 EU/1/00/131/017 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027470 EU/1/00/131/018 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027471 EU/1/00/131/019 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027472 EU/1/00/131/020 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027473 EU/1/00/131/021 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027474 EU/1/00/131/022 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7 ML AMP
0027475 EU/1/00/131/023 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7 ML AMP+4 SET
0027476 EU/1/00/131/024 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027477 EU/1/00/131/025 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027478 EU/1/00/131/026 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027479 EU/1/00/131/027 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027480 EU/1/00/131/028 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027481 EU/1/00/131/029 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027482 EU/1/00/131/030 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027483 EU/1/00/131/031 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09