Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 1
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
SOLCOSERYL 8,3MG/G OPH GEL 5G
0136396 64/ 211/84-C     S01XA B

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 24. April 2019 at 01:07
Last update of price and payment data: 30. March 2019 at 00:08