Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 4
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
TIENAM 500 MG/500 MG I.V. 500MG/500MG INF PLV SOL 1X5
0014583 15/ 104/87-A/C     J01DH51 B
TIENAM 500 MG/500 MG I.V. 500MG/500MG INF PLV SOL 1
0230377 15/ 104/87-A/C tienam500m.pdf tienam500m.pdf J01DH51 R
TIENAM 500 MG/500 MG I.V. 500MG/500MG INF PLV SOL 25
0128818 15/ 104/87-A/C tienam500m.pdf tienam500m.pdf J01DH51 R
TIENAM 500 MG/500 MG I.V. 500MG/500MG INF PLV SOL 10
0142077 15/ 104/87-A/C tienam500m.pdf tienam500m.pdf J01DH51 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 14. May 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 1. May 2019 at 01:08