Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 5
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 30DÁV
0192210 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 60DÁV
0192211 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 14DÁV
0192212 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200 MCG 200MCG INH PLV 30DÁV
0192208 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200 MCG 200MCG INH PLV 60DÁV
0192209 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09