Search
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Number of records: 5
Name of the medicinal product Supplement
SÚKL code Registration Number SPC ? PIL ? ATC group MA status ?
CRIXIVAN 400MG CPS DUR 180
0028038 EU/1/96/024/005 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 400MG CPS DUR 90
0028037 EU/1/96/024/004 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 180
0028034 EU/1/96/024/001 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 360
0028036 EU/1/96/024/003 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 270
0028035 EU/1/96/024/002 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R

Medicinal products reimbursed from health insurance are blue-tinged and marked with sign.

Medicinal products on the Czech market in line with periodical report from wholesalers in last 3 months (with monthly distance) are sign and are typed in bold

Last update of registration information: 11. June 2019 at 01:08
Last update of price and payment data: 8. June 2019 at 01:09