Datum : 17.12.2008 15:29:49

MSG023_OTCsOmezenim

Name   : MSG023_OTCsOmezenim Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Pacient PACIENT R 1 x RE013
          Jmeno JMÉNO C 1 x
     Vydej VÝDEJ R 1 x
          Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
          VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 1 x
               HVLPReg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Reg R 1 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Filtr FILTR R 1 x

Doklad
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  DatumNarozeni Datum narození C date
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Vydej
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CR007
  DIC DIČ R an..12
VLP
  Diagnoza Diagnóza O an..5 CE005
HVLPReg
  ATC ATC R an..7
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE040
  VyrobceSW Klient Výrobce software R an..1000
  NazevSW Klient Název software R an..1000
  VerzeSW Klient verze software R an..1000
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
Filtr
  DatumOd Datum od R date RE067
  DatumDo Datum do O date