Datum : 17.12.2008 15:29:57

MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje

Name   : MSG108_OdpovedNaZruseniVydeje Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Vydej VÝDEJ R 100 x
          Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
          VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 100 x RE056
               HVLPReg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Reg C 1 x
               HVLPNereg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Nereg C 1 x
               IPLP VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP C 1 x
                    Slozka VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP SLOŽKA O 100 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Signature SIGNATURE R 1 x

Doklad
  ID ID dokladu R UUID/GUID
  IDSkupina128 Čárový kód dokladu ve formátu Skupina128 R an..25
Vydej
  ID ID výdeje R UUID/GUID
  DatumCasZmeny DatumČas poslední změny výdeje R datetime
  DatumZruseni Datum zrušení R date
  DuvodZruseni Důvod zrušení R an..4000
  ZPDavka Vyúčtování ZP - číslo dávky O n..9
  ZPDoklad Vyúčtování ZP - číslo dokladu O n..4
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CE003
  DIC DIČ R an..12
VLP
  IDLPRecept ID položky (LP) dokladu R UUID/GUID
  ID ID položky (LP) výdej R UUID/GUID
  DatumVydeje Datum výdeje R date
  Mnozstvi Vydané množství R n..3,2
  EkvMnozstvi Ekvivalentní vydané množství R n..3,2
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) O an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  CenaCelkem Cena celkem za celé množství LP R n..12,2
  UhradaZP Úhrada ZP za celé množství LP C n..12,2 RE070
  Poplatek Regulační poplatek C n..12,2 RE070
  ZdravotniStav Zdravotní stav O an..4000
  Exspirace Exspirace přípravku R date
  ZapocitatelnyDoplatek Započitatelný doplatek za celé množství C n..12,2 RE070
  HradiNemocny Hradí nemocný O boolean
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CE002
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
HVLPNereg
  KodVZP Kód VZP C an7 RE064
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
IPLP
  KodVZP Kód VZP pro IPLP C an7 RE064
  PostupPripravy Postup přípravy O an..4000
  Nazev Název O an..70
Slozka
  Nazev Název R an..100
  Mnozstvi Množství (v gramech) R n..12,2
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDPuvodniZpravy ID původní zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE029, RE035
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
  DatumCasPrijetiPuvodniZpravy DatumČas přijentí původní zprávy (dle CU) R datetime
Signature