ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Useful Links

Czech Republic

Public Administration

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Notified Bodies

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (EZÚ)

Institut pro testování a certifikaci, a. s.(ITC)

Textilní zkušební ústav, s. p. (TZÚ)

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ)

Chemila, spol. s r. o.

Health Insurance Companies

Svaz zdravotnických pojišťoven ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Industrial Associations

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED)

Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA)

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)

Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii (CzechDent)

Rest

Registr zdravotnických prostředků

Registr zdravotnických zařízení

Informační portál pro stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb.

European Union

Evropská komise

European Commission

European Commission – Medical Devices

Working Groups

Central Management Committee (CMC)

Legislation, Guidelines

EU Legislation

Guidelines

Borderline Cases

Harmonised Standards

Industrial Associations

European Confederation of Medical Devices Associations (EUCOMED)

European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)

European Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR)

Rest

EUDAMED

New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO)

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

International

Organizations

World Health Organization (WHO)

Food and Drug Administration (FDA), USA

Therapeutic Products Directorate, Canada

Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia

National Institute of Health Sciences, Japan

Saudi Food and Drug Authority

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

Nomenclature

Global Medical Device Nomenclature (GMDN)