Man Power

Typ nelegální přípravek
_MA_COUNTERFEIT_DETAIL_BATCH_NUMBER šarže s datem expirace 06/2011
Podnět SZPI
Datum vyřízení 8. June 2010
Indikační skupina Doplněk stravy

Deklarovaný obsah

neoznačeno

Skutečný obsah

Přípravek obsahuje látku aildenafil, kterou s ohledem na možná zdravotní rizika není možné používat v doplňcích stravy/potravinách.

Další informace

Aildenafil je látkou strukturně blízkou sildenafilu, u které nejsou dostatečně známy farmakologické a toxikologické vlastnosti.  V dostupných klinických studiích, ve kterých však byl aildenafil použit ve výrazně  menších dávkách, jsou popsány nežádoucí vedlejší účinky jako poruchy vidění, návaly, bolesti hlavy, nauzea a závratě. Aildenafil se dosud  nepoužívá ani ve farmaceutickém  průmyslu.

Všeobecné informace:

  • přípravky obsahující nedeklarované látky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • u přípravků, které obsahují nedeklarované látky, není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • každý, kdo nakupuje doplňky stravy neznámého původu, neoznačené v českém jazyce, od prodejce, který není identifikován názvem firmy a identifikačním číslem ekonomického subjektu (IČ nebo IČO), se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o zákazu uvádění na trh a stažení z trhu.

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu

Kam se obrátit v případě problému s doplňkem stravy?

Fotodokumentace

Man Power

« Zpět