ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail písemnosti
Číslo jednací sukl293328/2021
Věc ZPEUD&_22.10.2021_VER_chodítko GOLIAT_5014414_STANOVENÍ_07
Spisová značka SŘ sukls293327/2021
Obchodní název ZP chodítko GOLIAT
Nový předepisovací kód ZP 5014414
Datum podání 22.10.2021
Výrobce VER
Typ ohlášení STANOVENÍ
Skupina 07
Stav Ohlášení ZP Potvrzeno
Dokumenty Výpis z OR.pdf
Plná moc registrace.pdf
Autorizace Vermeiren.pdf
Vermeiren CR - price Goliat , Tina.pdf
KH_MEDESA_Chodítka_DSC_ZZ_v9_21-07-27_Goliat.pdf
Prohla´sˇeni´ o vyuzˇiti´ legislativni´ vy´jimky.pdf
Ce Certificate Goliat - CZ.pdf
User manual-Goliat_MULTI_2019-03_vA.pdf
OhlaseniZP.pdf

‹‹ Zpět na seznam