Downloading

Document type csv

skupina omezeni.csv

Document type csv | File size 64 B

File type: jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). DOkumenty lze zpracovávat např. v programech MS Excel nebo Openoffice Calc

Number of download: 20
Last modification of file: 2010-07-09 13:54:29
File creation: 2010-07-09 13:54:29