ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

NAVELBINE ORAL

20MG CPS MOL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1021,06 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 289,25 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 340,27 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Vinorelbin je hrazen v terapii metastatického karcinomu prsu a v 1. linii terapie nemalobuněčného karcinomu plic.
Prescribing doctor's specialisation ? Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1405,40 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1065.13 CZK
Eligible extra payment ? 844,04 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 844,04 CZK

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Increased core reimbursement from health insurance ? 998,22 CZK
Increased maximum reimbursement from health insurance ? 1345,58 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Increased reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? V další zvýšené úhradě je perorální vinorelbin hrazen 1) v terapii metastatického karcinomu prsu v případech, kdy není podání parenterální formy vhodné (např. v případě závažnějších lokálních reakcí v místě podání, s ohledem na celkový stav pacienta, apod.). Zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta. 2) v 1. linii terapie nemalobuněčného karcinomu plic v případech, kdy není podání parenterální formy vhodné (např. v případě závažnějších lokálních reakcí v místě podání, s ohledem na celkový stav pacienta, apod.). Zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta.
Specialization of the prescribing doktor of the increased reimbursement ? Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1405,40 CZK
Rough payment including increased reimbursement for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed). ? 59.82 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list