STALEVO

100MG/25MG/200MG TBL FLM 100

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 820,15 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 415,64 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 603,23 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Kombinace léčivých látek levodopa/karbidopa/entakapon je hrazena u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě léčivými přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.
Prescribing doctor's specialisation ? Neurology, children's neurology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1140,90 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 537.67 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list