ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PRADAXA

110MG CPS DUR 10X1 I

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 223,09 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 175,48 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 257,50 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je v ambulantní péči hrazen v primární prevenci žilních tromboembolií u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní operativní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Maximální celková doba podávání hrazená ze zdravotního pojištění po elektivní náhradě kolenního kloubu je 14 dní, po elektivní náhradě kyčelního kloubu 28-35 dní.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 332,98 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 75.48 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Increased core reimbursement from health insurance ? 121,00 CZK
Increased maximum reimbursement from health insurance ? 167,35 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Increased reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie: a) po dobu tří měsíců pokud rizikový faktor vzniku trombózy pominul - v případě "sekundární trombózy", např. po operaci, po úrazu, po porodu, b) po dobu šesti měsíců pokud nebyl vyvolávající faktor vzniku zjištěn, tj. jedná se o idiopatickou trombózu, c) po dobu dvanácti měsíců u nemocných s významnou trombofilií, zejména vrozenou (deficience antikoagulačně působících proteinů nebo kombinace heterozygocie mutací faktoru V a II, případně jejich samostatná homozygotní forma, pozitivita lupus antikoagulans), případně jde-li o recidivu proximální flebotrombózy nebo symptomatické plicní embolie a při zvýšeném riziku recidivy na podkladě získaného, trvajícího trombofilního stavu (hormonální léčba, kterou nelze ukončit nebo přerušit, nefrotický syndrom, chronické autoimunitní onemocnění, nespecifický střevní zánět, pokročilé stavy srdeční nebo respirační insuficience - NYHA III a IV).
Specialization of the prescribing doktor of the increased reimbursement ? Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Orthopedics and traumatology of musculoskeletal system, traumatology
Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Neurology, children's neurology
Cardiology; child cardiology; angiology
Internal medicine
Hematology and transfusion medicine, pediatric oncology a hematology
Geriatrics
Surgery, pediatric surgery, vascular surgery, thoracic surgery, cardiothoracic surgery, oral and maxillofacial surgery, neurosurgery, plastic surgery, traumatology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 332,98 CZK
Rough payment including increased reimbursement for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed). ? 165.63 CZK
Eligible extra payment ? 130,04 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 130,04 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list