BUSILVEX

6MG/ML INF CNC SOL 8(2X4)X10ML

Preliminarily effective maximum ex-factory price ? 38160,28 CZK
Úhrada ze zdravotního pojištění Přípravek je poskytován při ústavní péči (hospitalizace) a je plně hrazen ze zdravotního pojištění.
Approximate retail price Pojištěnec se na úhradě přípravku poskytovaného při ústavní péči (hospitalizace) nepodílí.
For medicinal products which are not reimbursed from the health insurance the price is not regulated. For this reason the price information is not shown in the detail.

Back to list