ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KORNAM

5MG TBL NOB 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 180,88 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 29,77 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 44,86 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Doxazosin a terazosin je hrazen: 1) pro léčbu symptomů dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty, 2) pro léčbu rezistentní hypertenze při nedosažení cílových hodnot krevního tlaku nejméně trojkombinací, 3) pro léčbu sekundární hypertenze při feochromocytomu v předoperační a pooperační léčbě a při inoperabilních stavech, 4) k přípravě před vyšetřením pro podezření na primární hyperaldosteronismus.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 271,23 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 226.37 CZK
Eligible extra payment ? 226,37 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 226,37 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list