ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROGRAF

5MG CPS DUR 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 3324,62 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 4661,05 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 6018,76 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Takrolimus je hrazen v: 1) profylaxi rejekce po transplantaci ledviny, srdce a jater, 2) profylaxi rejekce po transplantaci plic u pacientů, kteří z důvodu nedostatečné imunosuprese nebo závažných nežádoucích účinků nemohou být léčeni cyklosporinem A, 3) léčbě odlučování transplantátu (ledviny, srdce, jater a plic) nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými přípravky u dospělých pacientů, 4) profylaxi reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) po alogenních transplantacích krvetvorných buněk u nemocných, kde není dostačující užití cyklosporinu A, 5) léčbě GvHD po alogenních transplantacích krvetvorných buněk neodpovídající na jiná imunosupresiva.
Prescribing doctor's specialisation ? Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Specialised facility - transplantation centre
Hematology and transfusion medicine, pediatric oncology a hematology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 4342,87 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list