ENELBIN

100MG TBL PRO 100

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 208,85 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 57,51 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 88,07 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen u nemocných ve stadiu klaudikací s krátkým intervalem (pod 200 m), tedy ve stadiu IIb. Fontaineovy klasifikace při dávkování 3x denně 200 mg. V případě, že po 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného prodloužení klaudikační vzdálenosti, léčba není dále hrazena.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 312,15 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 224.08 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 224,08 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list